Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2017

6416 1860 500
Reposted fromamatore amatore viapuszkamileny puszkamileny
Prague
Reposted fromlifeless lifeless viapuszkamileny puszkamileny
9742 9486
Reposted fromAcquaMossa AcquaMossa viapuszkamileny puszkamileny
Nie ma rzeczy bar­dziej niewiary­god­nej od rzeczy­wis­tości.
— Fiodor Dostojewski
Reposted bywindybaytrue windybaytrue
Tak ci miałem wiele do powiedzenia. Wydawało mi się, że o życiu, ale okazuje się, że tylko o sobie. O sobie w tobie. Albo raczej o tobie we mnie.
— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"
Reposted bywindybaytruemesouteamkejtbadassfromhell
8173 b7fc 500
Teen party in Tulsa, OK, circa 1947. Photograph by Nina Leen
Reposted bylongfishpuszkamileny
Dręczy mnie tęsknota do prawdziwej miłości, której nie znam
— Władysław Broniewski
Po jakimś czasie człowiek przyzwyczaja się, zapomina i nawet nie czuje, że zimno, bo zapomniał, co to jest ciepło
— William Faulkner "Dzikie palmy"
Myślę, że w ostatecznym rozrachunku, należymy do tego, co kochamy.
I czemu to takie nic jest właśnie czymś dla mnie?
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted bylamujer lamujer
8113 cbf2 500
"Żaden dzień się nie powtórzy, 
nie ma dwóch podobnych nocy, 
dwóch tych samych pocałunków, 
dwóch jednakich spojrzeń w oczy." 
— Wisława Szymborska "Nic dwa razy"
Jeśli coś było na tyle ważne, że nie możesz o tym zapomnieć wiedz, że musi do ciebie wrócić. Może w innej osobie, innym miejscu, czasie, ale wróci
— Fiodor Dostojewski
...bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć siebie nawzajem
(..) Nie ma lepszego miejsca niż obok.
— Wojciech Kuczok - Widmokrąg
Reposted bynailinipuszkamileny
8071 becd 500
New York's Times Square on a rainy day in March, 1943
Lekcja: nie oddawać serca w ręce, które go nie chcą
— Susan Sontag "Odrodzona. Dzienniki 1947-1963
Dobrze, że jesteś, 
bo już się bałam
że do końca życia będę niczyja...
— Jarosław Borszewicz "Telegram od Nieobecnej (1)"
Reposted bymesoutedusixchangecolour
5644 9140 500

absolution-v:

Un mondo nuovo (Un monde nouveau) 1966, Vittorio De Sica.

Reposted fromLittleJack LittleJack viasewkagold sewkagold
 Wierzyłem - zwyczajnie młody,
Że jeszcze nie wyszło z mody
Myśleć i czuć
— Asnyk
Reposted fromwstydem wstydem viasewkagold sewkagold
Jeżeli nie wyrwiesz się ze środowiska, w którym się wychowałeś, nie zrozumiesz jak wielki jest świat.
— Angelina Jolie
Reposted frombeatkazz beatkazz viasewkagold sewkagold
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl